www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE EN


Deze site behandelt alle aspecten die verband houden met de dierziektenbestrijding in de varkenshouderij. De maatregelen genomen met betrekking tot het wild en het beheer ervan zijn te raadplegen op de website van de gewesten: Vlaams gewestBrussels gewestWaals gewest
           
ACTUALITEIT In België In Europa en in de wereld
 
Afrikaanse varkenspest, HET ESSENTIËLE
(Voorlichtingsfilm)

AVP (ASF), HET ESSENTIËLE (voorlichtingsfilm)
  Het geïnfecteerde gebied weergeven  
PUBLICATIES Persberichten Brochures Advies van het Wetenschappelijk Comité Newsletters dierenartsen
           
 
MAATREGELEN In gans België NEW In de besmette zone Voor vervoerders van varkens In geval van een uitbraak op een bedrijf Meer...
   


   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV