Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN
 voor de Consumenten
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z

Meldpunt
0800 13 550
Startpagina Consumenten  > Dagelijks leven > Andere > Vragen rond het coronavirus?

CONSUMENTEN
Meldpunt Productterugroepingen Waarschuwingen Onze voeding Dagelijks leven Wat doet het FAVV voor de consumenten ? Incidenten voedselveiligheid Publicaties Video's Over het FAVV Praktisch   - Werkaanbiedingen
  - Nuttige links
COMITES
Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité
PROFESSIONELEN
Vragen rond het coronavirus?
Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.05.2020
  Algemene vragen en informatie over de genomen maatregelen in verband met het Coronavirus COVID-19 en de meest actuele info: https://www.info-coronavirus.be/nl/ of telefonisch via het gratis nummer 0800 14 689.

 

Verpakkingen
Controles

Gezelschapsdieren


VERPAKKINGEN

Is er een risico op infectie door contact met verpakkingen?
Net zoals andere oppervlakken is het mogelijk dat het virus hierop kort aanwezig is.
Bij het boodschappen doen is het ook belangrijk dat men enkel aanraakt wat men echt nodig heeft, zeker indien het onverpakte levensmiddelen betreft. Regelmatig en grondig de handen wassen blijft de boodschap. In ieder geval is het zinvol om onmiddellijk na de boodschappen de handen te wassen.


Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?
Eigen verpakkingen, zoals zakjes voor groenten en fruit, in zelfbediening mogen ook nu gebruikt worden. Een goede hygiëne van de verpakking is zoals steeds belangrijk.
Het gebruik van eigen verpakkingen van de consument bij de slager, bakker, traiteur… wordt momenteel afgeraden om de verspreiding van het virus te tegen te gaan. De verpakkingen zouden een vector voor het virus kunnen zijn en zo de slager, bakker, traiteur… kunnen besmetten.
Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.


Mogen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?
Ja. Extra aandacht voor een goede handhygiëne is noodzakelijk. Het aanraken van onverpakte levensmiddelen moet vermeden worden.
Als een consument een onverpakt levensmiddel aanraakt, dan moet dit product door hem/haar aangekocht worden. Aangeraakte onverpakte levensmiddelen mogen niet meer verkocht worden aan andere consumenten.
Bij het gebruik van scheplepels, dispensers… is een goede hygiëne belangrijk. De scheplepels of hendels van dispensers zouden een vector voor het virus kunnen zijn. Regelmatig en grondig de handen wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die door veel mensen worden aangeraakt is belangrijk.


Hoe kan de besmetting van verpakkingen vermeden worden?
Het risico op infectie via verpakkingen is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon. Toch moet men er alles aan doen om besmetting van verpakkingen te vermijden. Dit kan door een strikte toepassing van de bestaande aanbevelingen en verplichtingen op het gebied van persoonlijke hygiëne, van voedselhygiëne en arbeidshygiëne en door regelmatige reiniging en desinfectie van inerte oppervlakken en voorwerpen.

 

CONTROLES

Blijft het FAVV controles uitvoeren om de voedselveiligheid te garanderen?
De bescherming van de veiligheid van de burgers in het algemeen en van de voedselketen blijven dus essentiële opdrachten.
Vanuit dit standpunt blijft het FAVV dan ook controles uitvoeren. Het FAVV houdt hierbij wel degelijk rekening met de moeilijke situatie waarin iedereen zich vandaag bevindt.

Het controleplan van het FAVV werd daarom aangepast.

  • Plaatsen waar zich personen bevinden die tot de risicogroep behoren, rusthuizen, ziekenhuizen, … worden niet meer bezocht behalve wanneer dit noodzakelijk is.
  • Onze controles richten zich in de eerste plaats op het essentiële: de opvolging van non-conformiteiten, het beheer van de Europese RASFF-alerts, het beheer van voedselvergiftigingen, klachten van consumenten en overheden en gerichte bemonsteringen.

Het FAVV schenkt bijzondere aandacht voor producten op de markt die de gezondheid van de consument kunnen schaden. Het gebrek aan informatie over allergenen of de aanwezigheid van ziekteverwekkende bacteriën in levensmiddelen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de consument, terwijl ziekenhuizen zich moeten richten op ernstige gevallen die verband houden met COVID-19. Het FAVV besteedt ook bijzondere aandacht aan mensen die de situatie met betrekking tot COVID-19 zouden proberen aangrijpen om niet-toegestane activiteiten in de voeding uit te voeren.

Wat met klachten van consumenten?
Het agentschap blijft klachten en meldingen van consumenten opvolgen en controleurs gaan ter plaatse indien dit nodig is. Gelet op de situatie rond het Coronavirus COVID-19, kunnen we niet garanderen dat alle vragen en klachten zullen kunnen opgevolgd worden, en dit in functie van het geïdentificeerde mogelijke risico.

 Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden.   |   Extranet