Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands Duits Engels
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Plantaardige productie
Plantaardige productie


Fytosanitaire aspecten
- Algemene fytosanitaire wetgeving
- Fytosanitaire uitvoercontroles
- Fytosanitaire invoercontroles
- Intracommunautaire handel van planten en plantaardige producten
- Plantenziekten
Handel
- Export
- Invoer
- Intracommunautaire handel
Meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten
Informatie per product
Gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Omzendbrieven "Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten"
Thematische publicaties
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 16.08.2018    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet