Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Voedselveiligheid bij afhaalmaaltijden en maaltijden...
Mededeling (13/03/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Voedselveiligheid bij afhaalmaaltijden en maaltijden geleverd aan huis

 

Naar aanleiding van de maatregelen die werden opgelegd door de regering in het kader van het coronavirus, wenst het FAVV professionelen, en vooral restauranthouders, te herinneren aan de hygiënevoorschriften in verband met transport en levering van voedingsmiddelen.


Transport van levensmiddelen


De wettelijke bewaartemperatuur van te koelen voedingsmiddelen of diepvriesproducten moet worden gegarandeerd. Dit kan in een koelwagen, of bij gebrek daaraan door het gebruik van frigoboxen, isotherme zakken/bakken met koelelementen,…


Zowel de wagen als de koelinstallaties moeten in goede staat zijn en regelmatig gereinigd worden. De temperatuur tijdens het transport moet controleerbaar zijn met een gemakkelijk af te lezen en goed geplaatste temperatuur.


Bewaartemperaturen: herinnering


Warmteketen: de minimale temperatuur voor de warmteketen bevindt zich boven de 60°C.
Koudeketen: de maximale temperatuur voor de koudeketen is 7°C.


Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen


Materiaal dat wordt gebruikt om voedingsmiddelen en maaltijden in te verpakken en ander keukenmateriaal moeten geschikt zijn om met voeding in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…). Dit symbool geldt als bewijs :


Allergenen


U moet de consument op de hoogte brengen van de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in uw producten (bv. Eieren in mayonaise).
De informatie moet schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling gegeven worden.


Meer informatie over allergenen: http://www.afsca.be/professionnels/autocontrole/guides/fichesqs/_documents/2018-08-27_20_QSF_allergenes.pdf

Kan ik besmet geraken via het eten van voedsel? (FAQ info-coronavirus.be – vraag 3)


Tot op heden is voeding niet geïdentificeerd als een bron of manier waarop het virus wordt overgedragen. Bovendien zijn coronavirussen niet erg resistent in de omgeving. Deze virussen worden snel geïnactiveerd als ze op oppervlakten terechtkomen. De kans dat een consument via voedsel besmet raakt met het Covid-19 virus, is op basis van de huidige kennis dan ook zeer onwaarschijnlijk en niet aangetoond. Het FAVV wil er de professionals er in elk geval aan herinneren dat het respecteren van de goede hygiënepraktijken essentieel is en de meeste besmettingen voorkomt:

 • Bereid verschillende voedingsmiddelen gescheiden, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • Gebruik warm water en zeep om de oppervlakten waar voedsel bereid wordt mee af te wassen, vooral wanneer wordt gewerkt met rauw vlees
 • Was je handen met warm water en zeep tussen elke bereiding door
 • Verhit rauw vlees voldoende (70°C kerntemperatuur gedurende minstens 2 minuten)
 • Bereid geen voeding indien je ziek bent

Voor de consument …

Naar aanleiding van de maatregelen die werden opgelegd door de regering in het kader van het coronavirus, wenst het FAVV consumenten te herinneren aan enkele basisregels bij het leveren van voeding of maaltijden.

 • Indien het een warme maaltijd betreft, consumeer deze dan meteen. Indien dit niet onmiddellijk kan, verwarm de maaltijd dan voldoende (minstens 60°c) en volg de eventuele richtlijnen van de restauranthouder of bezorger op.
 • Koude bereidingen die niet meteen geconsumeerd worden, moeten in de koelkast tot net voor het opdienen.
 • Etensresten kunnen naargelang het type product maximum 24 tot 48 uur worden bewaard
 • Vries geen etensresten in
  Materiaal dat in contact komt met levensmiddelen
  Het materiaal dat wordt gebruikt om voedingsmiddelen en maaltijden in te verpakken moet geschikt zijn om met voeding in contact te komen (schotels, verpakking, emmers,…). Dit symbool geldt als bewijs :


Allergenen


U dient geïnformeerd te worden over de aanwezigheid van één of meerdere allergenen in de bestelde producten (bv. ‘eieren’ in een pastagerecht).
Deze informatie kan schriftelijk (op de menukaart, op het etiket) of mondeling met u gedeeld worden.

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet