Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Zottegem...
Persbericht (19/04/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV vormt, informeert en controleert.
Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Zottegem: ongeveer 2/3 behaalt een zeer goed resultaat.

  Van 1 tot 7 april 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Zottegem. Deze speciale actie is in maart van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

Vijfentwintig controleurs van het Voedselagentschap hebben gedurende een week de straten van Zottegem aangedaan om 270 lokale bedrijven uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen te controleren: 34 gemeenschapskeukens, 105 Horeca-vestigingen, 1 groothandelaar, 94 detailhandels (kruidenierswinkels, bakkerijen, slagerijen…), 2 automaten en 34 ambulante kramen.

Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap om samen op te treden in het belang van de consumenten van de gemeente. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente. Door de grote belangstelling werden er zelfs 2 sessies georganiseerd waaraan een 150-tal verantwoordelijken van voedingszaken aan hebben deelgenomen. Deze actie wordt één keer per jaar georganiseerd per provincie in het land met de hulp van de betrokken gemeentebesturen.


Resultaten

In zeven dagen tijd werden 270 bedrijven gecontroleerd: 174 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat (64,4%) en 82 gecontroleerde bedrijven (30,4%) ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd. Voor 14 gecontroleerde inrichtingen (5,2%) werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes. Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

De voedingszaken in de distributiesector die een vorming door het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.favv.be/vcb/voorlichtingscel/  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.04.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet