Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine...
Persbericht (12/06/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Mechelen
Verslag van de aangekondigde controleactie

 

Van 15 tot en met 22 mei 2019, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Mechelen. Deze speciale actie is in april van start gegaan met een gratis opleiding voor lokale bedrijven.

 

Na de opleiding -die in samenwerking met de stad Mechelen werd georganiseerd- hebben 22 controleurs van het Voedselagentschap van 15 tot 22 mei de straten van Mechelen aangedaan om 510 lokale bedrijven uit de distributiesector die actief zijn in de voedselketen te controleren. Waaronder: 74 gemeenschapskeukens, 227 Horeca-vestigingen, 108 detailhandels (kruidenierswinkels,…), 14 slagers, 20 bakkers, 2 viswinkels, 1 groothandel  en 64 ambulante handelaars.

 

255 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat en 174 gecontroleerde bedrijven ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd.
Voor 77 gecontroleerde inrichtingen werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen. Het FAVV heeft 4 vestigingen tijdelijk gesloten.

 

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de temperaturen in de koeling of diepvriesruimtes, de onjuiste etikettering en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument.

Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden via hercontroles tot ze zich in orde gesteld hebben

 

Het doel van deze specifieke actie is het tot stand brengen van een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap om samen op te treden in het belang van de consumenten van de gemeente. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente. De samenwerking met stad Mechelen verliep zeer vlot, er waren ruim 150 verantwoordelijken van voedingszaken aanwezig op de opleiding die aan de controleactie vooraf ging.

 

Gezien de resultaten van deze actie wil het FAVV er aan herinneren dat preventie, sensibiliseren en ondersteunen tot onze missie behoort. De opleidingscel organiseert tal van gratis opleidingen om praktische hulp te bieden aan professionals op het terrein op het gebied van voedselveiligheid, hygiëne, etikettering en traceerbaarheid

De voedingszaken in de distributiesector die een opleiding van het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.afsca.be/vcb/voorlichtingscel/

 

Contactpersoon voor de Nederlandstalige pers: Liesbeth Van de Voorde (0479/ 77 73 04)

  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 12.06.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet