Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Voorstelling activiteitenverslag 2018
Persbericht (28/06/2019) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Persconferentie FAVV
Voorstelling activiteitenverslag 2018
Een consument gerichte visie

  Op vrijdag 28 juni 2019 stelt Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, het activiteitenverslag 2018 van het Voedselagentschap voor.

Ter gelegenheid van de publicatie van zijn activiteitenverslag 2018, zal algemeen directeur Herman Diricks de balans opmaken van een Voedselagentschap dat als missie heeft de consument te beschermen en er tegelijk voor te zorgen dat er aan hun verwachtingen wordt voldaan.

1ste conclusie: een Agentschap dat nuttig is voor de consument

In 2018 voerde het Agentschap een perceptie enquête uit bij de consumenten. Terwijl 88% vindt dat het FAVV in België essentieel is voor de gezondheid van de consument, is 33% van mening dat het FAVV niet altijd op een duidelijke en transparante manier communiceert.
Dat laatste is een punt voor verbetering hoewel de meerderheid van de respondenten niet weet dat de inspectieresultaten “hygiëne” van de B2C sector online raadpleegbaar zijn (www.foodweb.be), dat het FAVV beschikt over een opleidingscel die gratis opleidingen geeft aan onder andere kleine bedrijven en dat het FAVV de productroepingen van bedrijven via zijn sociale netwerken verspreid.

Resultaten die bewijzen dat het Agentschap nog meer bekendheid moet verwerven. Daarom wordt er in 2019 onder meer een campagne gestart die gericht is op de belangen van de consument.

Rechtsreeks gelinkt aan de consument; in 2018 heeft het Meldpunt van het FAVV 4278 consumenten klachten ontvangen, waarvan 40% gegrond was. Het merendeel van deze klachten wordt ter plaatse onderzocht. De top 3 van de ontvangen en behandelde klachten heeft betrekking op hygiëne, de productiemethode en bewaring van levensmiddelen en ten slotte de voedselintoxicaties. De helft van de klachten heeft betrekking op de horeca sector.
In 2018 heeft het Meldpunt ook 6392 consumentenvragen gekregen, 8,7 vragen op 10 worden binnen 4 dagen beantwoord.

2de conclusie: de toegang tot informatie over allergenen moet worden verbeterd om aan de verwachtingen van de consument te voldoen

In Europa moeten consumenten sinds 2014 toegang hebben tot informatie over allergenen in voedingsmiddelen, al dan niet verpakt.
Na een eerste bewustmakingsfase van drie jaar heeft het FAVV besloten om de naleving van deze wetgeving strenger te controleren. Waardoor de algemene resultaten van de controles worden beïnvloed: wat 2018 betreft is het niet naleven van de allergenenwetgeving de voornaamste oorzaak van de ongunstige inspectieresultaten in de B2C sector.

Tegelijkertijd ondersteunt het FAVV bedrijven: door middel van opleidingen, maar ook door het ontwikkelen en verspreiden van didactisch materiaal: brochures, animatievideo’s… .

Het Voedselagentschap hoopt dat zijn acties (strengere controles, maar ook informeren en opleiden) hun vruchten zullen afwerpen en dat de resultaten van de initiatieven in 2019 waarneembaar zullen zijn in het dagelijks leven van consumenten die te maken hebben met voedselallergieën of intoleranties.

3de conclusie: de voorbij 10 jaar hebben 75.000 professionelen kunnen rekenen op de steun van FAVV bij het uitoefenen van hun activiteiten

Sinds 2008 organiseert de Voorlichtingscel van het FAVV gratis opleidingen voor groepen van bedrijven uit de distributiesector die rechtstreeks in contact komen met de consumenten. Deze dienst van het FAVV richt zich specifiek op kleine ondernemingen die vaak moeilijkheden ondervinden om de regelgeving te begrijpen of te implementeren.
In 2018 werden 9802 personen opgeleid, dit is een stijging van 11% tegenover 2017.

Herman Diricks
Herman Diricks, Gedelegeerd bestuurder van het FAVV: “2018 was een bijzonder intensief jaar voor het FAVV in alle schakels van de voedselketen. Naast onze routine inspecties en monsternemingen hebben we veel inspanningen moeten leveren op het vlak van dier- en plantenziekten in de primaire sector, versterkte controles in de verwerkende sector, fraudebestrijding en de opvolging van de klachten van consumenten in de distributie. De bescherming van de consument was, is en blijft onze focus, vandaar onze aandacht voor etikettering en allergenen in het bijzonder.”

Raadpleeg het activiteitenverslag 2018: http://www.afsca.be/activiteitenverslag/2018/

Kerncijfers uit het jaarverslag 2018

  • Het FAVV heeft 73.439 monsters genomen: 96,5% is conform (96,4% in 2017), d.w.z. gemiddeld 282 monsters per werkdag in heel België.
  • 88% van de consumenten is van mening dat het FAVV in België essentieel is voor de gezondheid van de consument.
  • Het FAVV behandelt elke werkdag 16 consumentenklachten. 8,8 van de 10 klachten worden binnen 30 dagen afgesloten en 40% van de klachten is gegrond en leidt tot het nemen van maatregelen.
  • In 10 jaar tijd heeft de Voorlichtingscel van het FAVV 75.000 professionals gratis opgeleid.
  • De resultaten van de versterkte controles in de vleessector in 2018 zijn positief: verbetering van de controleresultaten in slachthuizen (+23%), uitsnijderijen (+17%) en koelhuizen (+18%).


  Contactpersoon voor de pers:
Liesbeth Van de Voorde
liesbeth.vandevoorde@favv.be
Tel.: 0479 77 73 04
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.07.2019    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet