Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen > Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven...
Persbericht (12/03/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Het FAVV ondersteunt kleine distributiebedrijven in Jette.

  Van 17 tot 23 februari 2020, heeft het Voedselagentschap een controleactie gehouden in de sector distributie in Jette, de Brusselse Regio. Deze speciale actie is in januari van start gegaan met gratis opleidingen voor lokale bedrijven.

Twintig controleurs van het Voedselagentschap trokken gedurende een week door de straten van Jette om 279 lokale bedrijven uit de distributiesector, die actief zijn in de voedselketen, te controleren: 54 gemeenschapskeukens, 73 horecazaken, 73 detailhandels, 10 bakkerijen, 10 slagerijen, 26 ambulante handelaren en 28 drankgelegenheden.

Het doel van deze specifieke actie is samen de voedselveiligheid voor de inwoners van Jette aan te pakken en dit door een constructieve samenwerking tussen kleine bedrijven, de lokale overheden en het Voedselagentschap. Deze samenwerking wordt in de praktijk omgezet door middel van een informatiesessie van het FAVV en door de aankondiging van een controleactie in de gemeente. Ongeveer vijftig verantwoordelijken van de voedingszaken hebben de sessie bijgewoond. Deze actie wordt één keer per jaar georganiseerd in een gemeente van het Brussels Gewest met de hulp van de betrokken gemeentebesturen.

Resultaten: 135 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat

279 bedrijven werden gecontroleerd: 135 bedrijven behaalden een zeer goed resultaat (48,4%) en 98 gecontroleerde bedrijven (35%) ontvingen opmerkingen over kleine non-conformiteiten, die als waarschuwing werden geformuleerd. Voor 46 gecontroleerde inrichtingen (16%) werd echter een proces-verbaal opgesteld voor grote tekortkomingen.

De voornaamste inbreuken hadden te maken met een gebrek aan algemene hygiëne, het niet respecteren van de koude- of warmteketen (67 kg aan levensmiddelen werd vernietigd door deze slechte praktijken) en het gebrek aan allergeneninformatie voor de consument. Een ander veelvoorkomende non-conformiteit is het etiket dat niet tweetalig opgesteld is (430 in beslag genomen producten).
Net zoals bij onaangekondigde controles zullen de bedrijven met een ongunstig resultaat opgevolgd worden met hercontroles tot ze zich op orde gesteld hebben.

Geen enkele vestiging werd gesloten wegens een dreigend gevaar voor de volksgezondheid.

De voedingszaken in de distributiesector die een vorming door het FAVV willen volgen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Voorlichtings- en Begeleiding cel: http://www.afsca.be/vcb/voorlichtingscel/

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 15.05.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet