Deze bladzijde weergeven in het: Frans Nederlands
  ZOEKEN

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Zoeken van A tot Z
Professionelen > Publicaties > Persberichten & Mededelingen >Illegaal geïmporteerde kat uit Peru...
Persbericht (05/06/2020) Volg ons op TwitterVolg ons op Facebook


Illegaal geïmporteerde kat uit Peru:
Het FAVV vraagt de Peruviaanse ambassadeur om een vergadering te organiseren om de eigenaar te ondersteunen bij de terugkeer van de kat en de daarvoor vereiste documenten te verduidelijken.

 

Het arrest van De Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen stelt het principe van euthanasie van een dier – wanneer er jammer genoeg geen ander alternatief is om de gezondheid van mens en dier te waarborgen - niet ter discussie. Het tegenovergestelde zou voor een gevaarlijk precedent kunnen hebben gezorgd.


Naar aanleiding van de beslissing in kort geding van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen zal het FAVV binnenkort samenzitten met de Peruviaanse ambassadeur. Het doel is om het terugzenden van de kat – dat georganiseerd moet worden door zijn eigenaar- te faciliteren zodat dit zo snel mogelijk kan gebeuren.


Het FAVV heeft in dit verhaal altijd getracht om een positieve uitkomst voor het dier te vinden. De pistes die werden onderzocht in België, Nederland en Peru (waarbij het gezondheidsagentschap - SENASA - aanvankelijk weigerde het dier te repatriëren) hadden tot nu toe tot geen andere uitkomst dan euthanasie geleid, om zo de gezondheid van de Belgen en de gezondheid van de dieren te beschermen.


De kat die bewust op illegale wijze door Selena Ali is meegebracht, komt oorspronkelijk uit Peru, een land waar hondsdolheid voorkomt. Ter herinnering, dit virus is dodelijk voor de mens en jaarlijks sterven wereldwijd maar liefst 55 000 personen aan de gevolgen ervan, 40% van de slachtoffers zijn kinderen.


Gezien het risico voor de gezondheid van mens en dier, onderzocht het Agentschap een aantal quarantainemogelijkheden voor de kat in België, Nederland en in Peru. Geen van deze mogelijkheden kon concreet worden gerealiseerd en het FAVV had jammer genoeg geen andere keuze dan de beslissing tot euthanasie te nemen. De Raad Van State volgde deze beslissing en verwierp het beroep dat de eigenaar hier tegen had aangetekend.


De beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen, doet geen afbreuk aan het principe dat euthanasie van dieren kan worden geëist indien er geen alternatieve oplossing voorhanden is. Het FAVV zal de nieuwe beslissing - waarbij de dringende repatriëring van de kat naar Peru mogelijk wordt gemaakt - grondig motiveren. Deze gemotiveerde beslissing maakt het mogelijk om de euthanasie van de kat te vermijden. De organisatie en het goede verloop van de repatriëring zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.


Het agentschap verzoekt de Peruaanse ambassade ook om op korte termijn een vergadering te beleggen met als doel de terugkeer naar Peru te faciliteren en de voorwaarden te verduidelijken, met name wat betreft de noodzakelijke documenten die al meerdere malen bij SENASA zijn opgevraagd. Dit verzoek wordt gesteund door minister Denis DUCARME.


Het FAVV wil nogmaals de aandacht vestigen op de risico's die onlosmakelijk verbonden zijn aan de illegale invoer van dieren, vooral uit landen waar rabiës nog aanwezig is. Daarbij blijft een beslissing tot euthanasie helaas nodig wanneer er geen alternatieven bestaan voor een dier dat een gevaar kan vormen voor de gezondheid van mens en dier. In 2018 kon het FAVV in meer dan 93% van de gevallen van illegale invoer van katten en honden een positieve uitkomst vinden. Het FAVV zet jaarlijks in op uitgebreide communicatiecampagnes die het grote publiek bewust moeten maken over hondsdolheid en het vertrek en de terugkomst van reizigers.
  Contactpersoon voor de pers:
Hélène Bonte
helene.bonte@favv.be
Tel.: 0478 50 59 31
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.06.2020    |   Naar boven
Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA - Alle rechten voorbehouden   |   Extranet