WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Sneladvies 25-2020: Herevaluatie van de risico’s van hoogpathogene aviaire influenza subtype H5Nx.
Advies 23-2020: Chemische risico's voor de voedselketen in de omgeving van schrootverwerkende bedrijven.
Advies 24-2020: Beoordeling van het bemonsteringsplan van FEBEV voor de varkensvleessector.
Advies 22-2020: Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: B. Persistente organische polluenten (POPs).
           
SAVE THE DATE 1 december 2020 WEBINAR:
Recente wetenschappelijke adviezen in de schijnwerpers
           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.