WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 02-2021: Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten:D. Diverse contaminanten, doorstraling en radioactiviteit.
Installatie van een vernieuwd Wetenschappelijk Comité bij het FAVV
Sneladvies 03-2021: Herevaluatie van de risico’s van SARS-CoV-2 besmetting in nertsenbedrijven.
Begin van een nieuw mandaat van de leden van het Wetenschappelijk Comité.
Advies 01-2021: Actielimieten voor chemische contaminanten in levensmiddelen: Nikkel
           

     25 januari 2021 Begin van een nieuw mandaat van de leden van het Wetenschappelijk Comité

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.