WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
NIEUWS
Advies 22-2020: Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: B. Persistente organische polluenten (POPs).
Advies 21-2020: Evaluatie van het FAVV analyseprogramma voor exogene contaminanten: A. (Zware) Metalen & Metalloïden.
Advies 20-2020: Evaluatie van de module «Kinderopvang», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector.
           

SAVE THE DATE

1th December 2020
16th Symposium

Animals without disease: the future of the animal production chain?

           
   
BAROMETERS VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN Meer info

   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.