WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2020 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 14.05.2020


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 11-2020 (PDF) Evaluatie van de module «Softijs en consumptie-ijs», een aanvulling van de generieke autocontrolegids G-044 voor de B2C-sector (dossier SciCom 2019/25) Voeding
Advies 10-2020 (PDF) Beoordeling van een aanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de productie van een voedingsingrediënt (dossier SciCom 2019/23) Voeding
Sneladvies 09-2020 (PDF) Herevaluatie van de risico's van verspreiding in wilde fauna en introductie van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkensbedrijven gelinkt aan het voorwaardelijk hernemen van verschillende activiteiten in bossen (dossier SciCom 2020/05) Dier
Advies 08-2020 (PDF) Groeipotentieel van Listeria monocytogenes in Belgische hoevekazen (dossier SciCom 2019/21) Voeding
Advies 07-2020 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma met betrekking tot de fycotoxines in voedingsmiddelen (dossier SciCom 2016/13 B) Voeding
Advies 06-2020 (PDF) Semi-kwantitatieve risicobeoordeling van de mogelijke routes voor de introductie van Afrikaanse varkenspest van in het wild levende dieren naar varkenshouderijen en voor de daaropvolgende verspreiding ervan (dossier SciCom 2019/11 - eigen initiatief) Dier
Advies 05-2020 (PDF) Herevaluatie van de actiegrens voor thiouracil in urine van runderen (dossier SciCom 2019/22) Dier
Definitieve spoedraadgeving 04-2020 (PDF)

Zoönotisch risico van het SARS-CoV2 virus (Covid-19) bij gezelschapsdieren: infectie van mens naar dier en van dier naar mens (dossier SciCom 2020/07)

Dier

Definitieve spoedraadgeving 03-2020 : opgenomen in sneladvies

09-2020

Herevaluatie van de risico's van verspreiding in het wild en het binnenbrengen van Afrikaanse varkenspest in Belgische varkenshouderijen in verband met een voorwaardelijke hervatting van de bosbouwwerkzaamheden in zone II (dossier SciCom 2020/06) Dier
Sneladvies 02-2020 (PDF)

Bemonsterings- en analyseplan van levensmiddelen en diervoeders rond de site van een schrootverwerkingsbedrijf in Courcelles (dossier SciCom 2020/02)

Voeding
Advies 01-2020 (PDF)

Beoordeling van een sectoraanvraag tot vrijstelling van het gebruik van water van drinkwaterkwaliteit bij de industriële productie van zuivelproducten (dossier SciCom 2018/16)

Voeding
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.